Täname Teid tähelepanu eest, mida olete osutanud firmale ABConsult.

Meie büroo osutab raamatupidamis- ja õigusteenuseid (tegevusluba registreeritud Majandustegevuse registris nr FIU000061 all): firmade loomine, müük ja juriidiline teenindamine; firmade likvideerimine; esindamine kohtus, õigusabi äri-, võla- ja tööõiguse küsimustes; raamatupidamise korraldamine.

Vajadus meie teenuste järele võib tekkida äritegevuse organiseerimise staadiumis, mil klient vajab abi juriidilise ja raamatupidamissüsteemi korraldamiseks, suhtlemaks potentsiaalsete partnerite ja personaliga. Sellised teenused võivad olla kasulikud eriti välisettevõtjatele, kes kavatsevad luua äritegevust Eestis, kuid ei tea, millest alustada.

Pöördumine meie poole võib olla õigustatud ka siis, kui ettevõte, olles piisavalt kindel, soovib korrastada oma finants- või õigussüsteemi või kavatseb nende ümberkorraldamist, planeerib laiendamist, jagunemist või liitumist jne. Taoliste ülesannete realiseerimiseks alati ei piisa oma kaastöötajatest, kuna nad on harjunud tegutsema korrastatud süsteemi tingimustes, ja olles nende osa, ei ole suutelised hindama olukorda objektiivselt. Peale selle ei ole oma kaastöötajatel reeglina veel vajalikul määral kogemusi selliste globaalsete ülesannete lahendamiseks sel lihtsal põhjusel, et nad on vähe nendega kokku puutunud.

Kõigis ülalkirjeldatud olukordades oleks kõige õigem kasutada konsultandi abi väljaspoolt, kes, omades vajalikke teadmisi ja vilumust, aitab probleemi lahendada ja vajadusel korraldab korporatiivseid seminare kliendi personali väljaõppe eesmärgil.

Nagu kogemustest ilmneb, tundub selline lähenemine asjale kõige efektiivsem, võrreldes kliendi konkreetse ülesande täitmisega tema enda poolt väljatöötatud plaani järgi. Püüdes olukorras iseseisvalt selgusele jõuda, ei suuda klient mitte alati õigesti seda hinnata ja tema poolt väljatöötatud otsused, isegi kui nad täidetakse kõrgel tasemel, osutuvad ebaefektiivseteks ja ei vii loodetava tulemuseni.

Juhul, kui Teie vajadused ei nõua analüütilist tööd ja on üheaegse tegevusega otsustatavad, võite kasutada meie mistahes juriidilist või raamatupidamisteenust: nende loetelu on piisavalt laiaulatuslik ja võimaldab rahuldada praktiliselt Teie äritegevuse igasuguse vajaduse finantsalases kui ka juriidilises valdkonnas.

Millist koostöömoodust valida - otsustate Teie. Meie suhtume võrdväärse tähelepanuga igasse Teie poolt antavasse ülesandesse.

Meie kollektiiv ootab Teid ja on alati valmis aitama!

Uudised

Kontaktisiku teenus

01.02.2023 jõustus Äriregistri seadus, mille kohaselt peavad kõik Eesti äriühingud, kelle aadres asub välisriigis, määrama endale Eestis kontaktisiku.

Kontaktisikuks võib määrata mh rahapesu ja terrorismi tõkestamise seaduses nimetatud usaldusfondide ja äriühingute teenuse pakkujat. ABConsult on nimetatud teenuse pakkuja (tegevusluba registreeritud Majandustegevuse registris nr FIU000061 all).

01.02.2023

Valmisfirmad

ABConsult pakub Teile omandamiseks valmisfirmat. 06.09.2011

Uudised

Meie partnerid
© 2005–2024 ABConsult. Kõik õigused kaitstud. Made in Insite Media Group