Konsaltingu stardipaket

Kui olete otsustanud avada oma äri ja Teie ei tea, millest alustada, siis ABConsult pakub Teile konsaltingu stardipaketti, mis on moodustatud spetsiaalselt just selleks, et aidata Teid Teie tegevuse algstaadiumis. Tavaliselt sisaldab selline pakett endas järgmist:

  • kavandatava äritegevuse õigusliku baasi väljatöötamine ja finantsdokumentatsiooni skeemi kujundamine, samuti maksukoormuse arvestuse;
  • esialgsed soovitused loodava majandusüksuse tegevuse korraldamiseks;
  • esialgseks majandustegevuseks nõutava dokumentatsiooni ettevalmistamine (tööalased dokumendid, tegevusluba, üürileping jm).

Nimetatud Paketi sisu on tavaline, kuid mitte kohustuslik, Teie võite anda meile mistahes tegevuskomplekti väljatöötamise korralduse, arvestades Teie poolt planeeritavat tegevussfääri ja eripära. ABConsult aitab Teid ka väljatöötatud skeemide realiseerimisel.

Konsaltingu stardipaketi maksumus kooskõlastatakse eraldi.

© 2005–2024 ABConsult. Kõik õigused kaitstud. Made in Insite Media Group