Kohtulik kaitse

Pole vajadust liigne kord rääkida sellest, et kõige vähem valulik ja kõige vastuvõetavam  mistahes vaieldava küsimuse lahendamise viis on poolte jaoks kohtuväline kokkulepe. Kuid kahjuks seda  ei ole alati  võimalik kohaldada, sest üks pooltest muutub ühel või teisel põhjusel kompromissivõimetuks.

Kui aga  ilmneb see, et kohtulikku arutamist ei ole võimalik vältida, tuleb meeles pidada, et keerulised kohtuprotseduurid ei talu diletantlikkust ja menetlusnormide mittetundmine võib tuua kaasa tõsiseid minetusi.

Kõike seda aitavad Teil  vältida ABConsult spetsialistid. Me tutvume asja materjaliga ja hindame selle perspektiivsust, koostame kõik vajalikud menetlusdokumendid, võtame osa kohtuistungist ja lahendame vaidlusaluse küsimuse.

Uudised

Kontaktisiku teenus

01.02.2023 jõustus Äriregistri seadus, mille kohaselt peavad kõik Eesti äriühingud, kelle aadres asub välisriigis, määrama endale Eestis kontaktisiku.

Kontaktisikuks võib määrata mh rahapesu ja terrorismi tõkestamise seaduses nimetatud usaldusfondide ja äriühingute teenuse pakkujat. ABConsult on nimetatud teenuse pakkuja (tegevusluba registreeritud Majandustegevuse registris nr FIU000061 all).

01.02.2023

Valmisfirmad

ABConsult pakub Teile omandamiseks valmisfirmat. 06.09.2011

Uudised

Kohtulik kaitse

© 2005–2024 ABConsult. Kõik õigused kaitstud. Made in Insite Media Group