Õigusabi


ABConsult tegeleb praktiliselt kõikide õigusküsimustega, millega võite te kokku puutuda oma äritegevuse käigus.

Meilt võite saada kvalifitseeritud abi, kui tekkib vajadus registreerida firma, koostada leping, osutada abi keeruliste läbirääkimiste läbiviimises või kaitsta Teie huve kohtus.

Me aitame Teid, kui Te pöördute abi saamiseks üksiku probleemi lahendamiseks, kuid efektiivsemana pakume koostööd püsilepingu alusel, mis annab Teile rea soodustusi ja eeliseid. Selline töömoodus on piisavalt mugav nii kliendi kui ka juristi jaoks, kuna kasutades ühe firma teenuseid, saate meilt alalise õigusvoliniku oma asjade ajamiseks, mis võimaldab kiires korras lahendada suures enamuses Teil tekkivatest raskendatud olukordadest.

Pidage meeles, et kui Teie pöördute juristi poole enne mõne toimingu sooritamist, siis väldite ülearuseid kulusid, hoiate kokku aega nende probleemide lahendamise arvel, mis võivad tekkida ebakompetentse otsuse vastuvõtmise tulemusel. Peale selle, kaasates juristi järgmise sammu ettevalmistamise protsessi, Te saate teada olukorra arendamise uutest võimalustest ja perspektiividest.

Vaatamata sellele, et rõhuv enamus meie klientidest moodustavad ettevõtjad, osutame meie teenuseid ka eraisikutele. ABConsult kontrollib kinnisvara tehingute tegemise protseduuri, selgitab maksuseaduse küsimusi, osutavad kaasabi dokumentide vormistamisel.

Meie kollektiiv ootab Teid ja on alati meelsasti valmis Teid abistama.

 

Uudised

Suvepuhkus

Alates 25. juunist kuni 17. juulini on  ABConsult  töötajad kollektiivpuhkusel.
21.06.2024

Kontaktisiku teenus

01.02.2023 jõustus Äriregistri seadus, mille kohaselt peavad kõik Eesti äriühingud, kelle aadres asub välisriigis, määrama endale Eestis kontaktisiku.

Kontaktisikuks võib määrata mh rahapesu ja terrorismi tõkestamise seaduses nimetatud usaldusfondide ja äriühingute teenuse pakkujat. ABConsult on nimetatud teenuse pakkuja (tegevusluba registreeritud Majandustegevuse registris nr FIU000061 all).

01.02.2023

Valmisfirmad

ABConsult pakub Teile omandamiseks valmisfirmat. 06.09.2011

Uudised

© 2005–2024 ABConsult. Kõik õigused kaitstud. Made in Insite Media Group