Äriõigus

Äriõigus on firma ABConsult põhiline spetsialiseerumine (tegevusluba registreeritud Majandustegevuse registris nr FIU000061 all).

Küsimused, mis on seotud juriidilise isiku loomise, reorganiseerimise, ühinemise, jagunemise või likvideerimisega, on tähtsad ja töömahukad protsessid, mis seotud suure hulga juriidilist ja majanduslikku laadi peensustega, millistes jõuda selgusele, olemata professionaal, on võimatu. Isegi esmapilgul “õnnestunud” ja “edukalt realiseeritud” otsused võivad ajapikku osutuda “viitsütikuga miiniks”, mis annab end tunda isegi aastate pärast: reguleerimata suhted partneritega võivad viia firma lagunemiseni, ebaõigesti koostatud likvideerimisaruandlus aga olla juhatuse liikmete vastutuselevõtmise aluseks.

ABConsult soovitab tungivalt pöörduda sedaliiki ülesannete lahendamiseks spetsialistide poole.

Meie kaastöötajatel on piisavalt kogemusi töös antud valdkonnas, kuid nad ei tee seda tööd „konveiermeetodil“, vaid lähenevad igale kliendile individuaalselt.

Allpool on toodud näitlik loetelu mõningate ABConsult teenuste maksumuse kohta ettevõtjate andmete registrissekandmiseks.

FIRMADE LOOMINE

Osaühing, Tulundusühistu

alates 130 euro

Aktsiaselts

alates 190 euro

Füüsilisest isikust ettevõtja

alates 70 euro

VALMISFIRMADE MÜÜK

Valmisfirma (summa sisaldab endas kõiki kulusid seoses juriidilise isiku ümbervormistamisega)

alates 500 euro

MUUDATUSED ÄRIREGISTRIS

Aadressi, põhikirja, juhatuse koosseisu jm. muutmine

alates 90 euro

Osa(aktsia)kapitali suuruse muutmine

alates 130 euro

Juriidilise isiku ümberkujundamine

alates 290 euro

Juriidilise isiku ühinemine

alates 310 euro

Juriidilise isiku omaniku muutmine kõigi kaasnevate registreerimisandmetega (juhatus, aadress jm)

alates 170 euro

Juriidilise isiku likvideerimine

alates 310 euro

Juriidilise aadressi ja kontaktisiku teenuse hinnaks on 32 EUR kuus.

Enam keeruliste ülesannete jaoks on kehtestatud tunnitasutariif 80 euro/tund.

Hinnale lisandub käibemaks (22%).

Uudised

Suvepuhkus

Alates 25. juunist kuni 17. juulini on  ABConsult  töötajad kollektiivpuhkusel.
21.06.2024

Kontaktisiku teenus

01.02.2023 jõustus Äriregistri seadus, mille kohaselt peavad kõik Eesti äriühingud, kelle aadres asub välisriigis, määrama endale Eestis kontaktisiku.

Kontaktisikuks võib määrata mh rahapesu ja terrorismi tõkestamise seaduses nimetatud usaldusfondide ja äriühingute teenuse pakkujat. ABConsult on nimetatud teenuse pakkuja (tegevusluba registreeritud Majandustegevuse registris nr FIU000061 all).

01.02.2023

Valmisfirmad

ABConsult pakub Teile omandamiseks valmisfirmat. 06.09.2011

Uudised

© 2005–2024 ABConsult. Kõik õigused kaitstud. Made in Insite Media Group