Tehingud kinnisvaraga

Kinnisvaraga seotud küsimused kuuluvad kõige aktuaalsemate, sageli väga valulike hulka.

Sageli tekivad sellel pinnal konfliktid, mis tingitud kellegi pahausksusest või siis kinnisvara käsitavate õiguste ja kohustuste elementaarsest mittetundmisest.

ABConsult pakub rõhuva enamuse kinnisvaraga seotud juriidiliste probleemide lahendamist:

  • mistahes kinnisvaratehingute juriidiline ekspertiis;
  • meie töötajate osavõtt koos kliendiga ostu-müügilepingu, hoonestusõiguse, pandi-, rendi- ja muude kinnisvaralepingute ettevalmistamises ja vormistamises, kaasa arvates abi osutamine nimetatud lepingute notariaalse tõestamise tagamiseks;
  • abi osutamine kinnisvaratehingute sõlmimiseks vajalike dokumentide kogumises ja esitamises;
  • konsulteerimine kinnisvaraga seotud maksuküsimustes.

Uudised

Suvepuhkus

Alates 25. juunist kuni 17. juulini on  ABConsult  töötajad kollektiivpuhkusel.
21.06.2024

Kontaktisiku teenus

01.02.2023 jõustus Äriregistri seadus, mille kohaselt peavad kõik Eesti äriühingud, kelle aadres asub välisriigis, määrama endale Eestis kontaktisiku.

Kontaktisikuks võib määrata mh rahapesu ja terrorismi tõkestamise seaduses nimetatud usaldusfondide ja äriühingute teenuse pakkujat. ABConsult on nimetatud teenuse pakkuja (tegevusluba registreeritud Majandustegevuse registris nr FIU000061 all).

01.02.2023

Valmisfirmad

ABConsult pakub Teile omandamiseks valmisfirmat. 06.09.2011

Uudised

© 2005–2024 ABConsult. Kõik õigused kaitstud. Made in Insite Media Group